วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561

กิจกรรม การทำบัญชัครัวเรือนให้ผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเบิกไพร

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ การเรียนรู้ดิจิตอลเบื้องต้น สำหรับผู้สูงอายุในภาพอาจจะมี 2 คนในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง


ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่งประชาสัมพันธ์
 
กศน.ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง   
  เปิดรับสมัคร  นักศึกษา กศน. ใหม่

      รับสมัครนักศึกษาใหม่        
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

เปิดรับสมัครนักศึกษา ***เรียนฟรี***เริ่มรับตั้งแต่บัดนี้ 1 - 30 เมษายน  2561
**ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ใช้เวลาเรียน ระดับละ ปี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

เอกสารสิ่งที่ต้องเตรียม คือ
1. วุฒิการศึกษา พร้อมถ่ายสำเนา ใบ
2. รูปถ่าย นิ้ว จำนวน รูป
3. บัตรประชาชนพร้อมถ่ายสำเนา ใบ
4. ทะเบียนบ้านพร้อมถ่ายสำเนา ใบ
5 .ถ้ามี ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลให้นำมาด้วย

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่
กศน.อำเภอบ้านโป่ง (ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโป่ง) โทร. 0-3220-1570
หรือ  0816958535

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560
กิจกรรมการทำน้ำสมุนไพรหลักสูตรการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุตำบลเบิกไพร
กศน.ตำบลเบิกไพร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2560 ถึงวันที่ 30  เมษายน 2560
ในภาคเรียนที่ 2 / 2560

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประชาสัมพันธ์

 
กศน.ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง   

  เปิดรับสมัคร  นักศึกษา กศน. ใหม่

      รับสมัครนักศึกษาใหม่       
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  

เปิดรับสมัครนักศึกษา ***เรียนฟรี***เริ่มรับตั้งแต่บัดนี้ 1 - 30 เมษายน  2559
**ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ใช้เวลาเรียน ระดับละ 2 ปี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

เอกสารสิ่งที่ต้องเตรียม คือ
1. วุฒิการศึกษา พร้อมถ่ายสำเนา 1 ใบ
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. บัตรประชาชนพร้อมถ่ายสำเนา 1 ใบ
4. ทะเบียนบ้านพร้อมถ่ายสำเนา 1 ใบ
5 .ถ้ามี ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลให้นำมาด้วย

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่
กศน.อำเภอบ้านโป่ง (ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโป่ง) โทร. 0-3220-1570
หรือ  0816958535